Het OM heeft de bevoegdheid om een strafbeschikking op leggen voor veel voorkomende strafbare feiten. Indien u een strafbeschikking heeft ontvangen en u bent hier niet mee eens, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet stellen bij het Openbaar Ministerie. Indien de strafbeschikking binnen vier maanden na de overtreding is opgelegd en uw geldboete niet hoger is dan €340 euro, dan is het mogelijk om binnen zes weken na de datum van de toezending van de strafbeschikking verzet in te stellen.

Verzet ingesteld en nu ?

Nadat ontvangst van uw verzet kan de officier van justitie beslissen om de zaak voor te leggen aan de rechter. Vervolgens zult u een oproeping ontvangen om voor de strafrechter te verschijnen. De officier van justitie kan op de terechtzitting een zwaardere straf eisen dan reeds opgelegd. Voorts kan de officier van justitie beslissen om de zaak te seponeren. Dit houdt in dat de strafbeschikking wordt ingetrokken en dat u niet meer verder vervolgd wordt. Tot slot kan de officier van justitie de strafbeschikking wijzigen. U ontvangt dan een aangepaste strafbeschikking. Indien u akkoord gaat met de aangepaste strafbeschikking, kunt u deze betalen. Indien u niet eens bent met de aangepaste strafbeschikking dan moet u niet betalen en blijft uw verzet van kracht. De officier van justitie zal de zaak dan voorleggen aan de rechter.

Vind u dat u onterecht een strafbeschikking heeft ontvangen? Wij kunnen namens u verzet instellen of als gemachtigde namens u optreden indien u al een oproeping heeft ontvangen voor de zitting.

Kosten verzet

Voor een vast tarief van € 55,- stellen wij verzet in namens u.

Wilt u dat wij verzet instellen namens u? Of wilt u vrijblijvend advies? Neem dan contact op met RS-Rechtsbijstand. Tel: 0031640059579