Op dit moment is het enkel mogelijk om gezinshereniging aan te vragen voor familieleden die behoren tot het kerngezin. Tot het kerngezin behoren de partners, echtgenoten en de minderjarige kinderen. Indien gezinsleden niet tot het kerngezin behoren, moet bij de aanvraag aangetoond worden dat tussen de familieleden sprake is van meer dan gebruikelijke emotionele banden/afhankelijkheid. Echter, sinds 2016 heet de IND beleid gemaakt, waardoor bij gezinshereniging met jongvolwassen kinderen niet meer vereist is om aan te tonen dat sprake is van meer dan gebruikelijke emotionele banden/afhankelijkheid.

De IND hanteert dit beleid zodat er geen strijdigheid is met de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het beleid van de IND staan de volgende voorwaarden voor gezinshereniging met jongvolwassen kinderen. Allereerst moet het gaan om een jongvolwassen kind dat feitelijk tot het gezin van zijn/haar ouders behoort. Ten tweede moet het gaan om een jongvolwassen kind dat altijd is blijven behoren tot het gezin van zijn/haar ouders. Om dit te beoordelen kijkt de IND naar de volgende factoren:

  • woont het kind zelfstandig?
  • voorziet het kind in eigen onderhoud?
  • is kind getrouwd of heeft het kind een daarmee vergelijkbare relatie?

Tot slot, zijn alle omstandigheden van het geval relevant voor de IND om te oordelen of een jongvolwassen kind in eigen levensonderhoud voorziet of zelfstandig is gaan wonen.

Voor meer informatie neem contact op met mr. H.M. Shahbazyan

Tel: 0031640059579
e-mail: ranoush@rs-rechtsbijstand.nl