MVV
Visa voor kort verblijf
Verblijfsvergunning onbepaalde tijd
Intrekking verblijfsvergunning
Bezwaar tegen de gemeente
Strafrecht & strafprocesrecht (uitsluitend advies)
Arbeidsrecht
Personen-en familierecht
Verbintenissenrecht