Partner naar Nederland halen ?

Als je je buitenlandse partner naar Nederland wilt halen voor een verblijf van langer dan drie maanden dan heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Voordat je partner in Nederland een verblijfsvergunning kan aanvragen moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan.

Machtiging tot voorlopig verblijf – MVV

Een MVV is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat in Nederland een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd, moet de aanvrager meestal eerst in het bezit zijn van een MVV. De MVV kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan dat ook door de hoofdpersoon in Nederland worden aangevraagd bij de IND.
Met een MVV in de hand heeft de aanvrager toestemming om naar Nederland te komen. Sinds de nieuwe procedure voor ‘toelating en verblijf’, wordt na binnenkomst in Nederland mét MVV automatisch een verblijfsvergunning afgegeven. De aanvraag om een MVV wordt beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de aanvrager naar Nederland wil komen, bijvoorbeeld voor werk, studie of gezinshereniging.

Aanvraag is afgewezen ?

Indien de aanvraag van je partner is afgewezen dan kan je binnen vier weken een bezwaarschrift indienen bij de IND. Mocht het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard door de IND dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. ‘Narek Juridisch Advies’ kan je ondersteunen bij een MVV-procedure.