Als je je buitenlandse partner naar Nederland wilt halen voor een verblijf van langer dan drie maanden dan heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Voordat je partner in Nederland een verblijfsvergunning kan aanvragen moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan.

Machtiging tot voorlopig verblijf – MVV

Een mvv is een visum voor vestiging in Nederland. Voordat de vreemdeling in Nederland een verblijfsvergunning kan aanvragen dient de vreemdeling meestal eerst in het bezit te zijn van een mvv. De mvv kan worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassades of consulaten in het land van herkomst, maar sinds 2013 kan dat ook door de referent in Nederland worden aangevraagd bij de IND.
Met een mvv in de hand heeft de aanvrager toestemming om naar Nederland te komen. Sinds de nieuwe procedure voor ‘toelating en verblijf’, wordt na binnenkomst in Nederland met de mvv automatisch een verblijfsvergunning afgegeven. Daarnaast wordt de aanvraag van een mvv beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de aanvrager naar Nederland wil komen bijvoorbeeld: voor werk, studie of gezinshereniging.
Bovendien is de nationaliteit van de vreemdeling bepalend voor de vraag of er een mvv aangevraagd dient te worden.

Vreemdelingen met de nationaliteit van de hieronder genoemde landen, kunnen zonder een mvv een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.
• Australië
• Canada
• Japan
• Monaco
• Nieuw-Zeeland
• Vaticaanstad
• Verenigde Staten
• Zuid-Korea

Tot slot, de vreemdeling die familielid is van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, is niet verplicht om een mvv aan te vragen.

Aanvraag is afgewezen ?

Indien de aanvraag van je partner is afgewezen dan kan je binnen vier weken een bezwaarschrift indienen bij de IND. Vier weken zijn 28 dagen. De bezwaartermijn begint op de datum waarop het besluit van de IND is verzonden. Dat is meestal de datum waarop de beslissing is gedagtekend en in sommige (specifieke) gevallen wanneer de beslissing in persoon is uitgereikt. Mocht het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard door de IND dan kan daartegen binnen vier weken een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank. RS-Rechtsbijstand kan je ondersteunen bij een MVV-procedure.